Gmina Perzów

Budowa drogi w Perzowie

Gmina Perzów pozyskała z Państwowego Funduszu Celowego w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie w kwocie 288 862,82 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzów”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 577 725,65 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana do 30.11.2020 roku.

Celem realizacji zadania jest kompleksowa przebudowa drogi gminnej, która w wyniku realizacji Inwestycji zyska nową nawierzchnię asfaltową i chodnik. Powstaną także dwa wyniesione przejścia dla pieszych. Obecnie trwają już prace polegające na wymianie podbudowy, modernizacji odwodnienia oraz prace brukarskie. Wykonawcą Robót jest Przedsiębiorstwo CARBON Jan Kuropka z Sycowa.