Gmina Perzów

Dzień Edukacji Narodowej

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać” (M. Twain)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Perzów gościła w Zespole Szkól w Perzowie oraz Zespole Szkół w Trębaczowie. Wraz ze słodką niespodzianką złożyła podziękowania za trud i poświecenie wkładane w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży, za zawodowe i osobiste zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz kształtowanie wartości wśród młodych ludzi pracownikom obu placówek. Podkreśliła, że tegoroczne Święto jest wyjątkowo inne, dlatego szczególnie życzyła dużo zdrowia, cierpliwości i wiary, abyśmy przetrwali ten trudny dla nas wszystkich czas.

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi oraz Emerytom Wójt Gminy Perzów życzy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.