Gmina Perzów

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie w ramach XIV edycji programu ,,Pięknieje Wielkopolska Wieś”!

27 maja br. rozstrzygnięto XIV edycję konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Gmina Perzów otrzymała dotację na dwa złożone projekty, tj. na  modernizację gminnego placu zabaw Wioska Smerfów w Trębaczowie – kwota dofinansowania wyniesie 48000,00 zł i remont elewacji świetlicy wiejskiej w Zbyczynie, gdzie kwota przyznanego dofinansowania to 12440,00 zł. Wkład własny do projektów stanowi fundusz sołecki i środki własne gminy.

Do tegorocznej edycji konkursu złożono 278 projektów, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z regulaminem konkursu. Dofinansowanie otrzymały 192 przedsięwzięcia.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.