Gmina Perzów

Wójt spotkała się z sołtysami z terenu gminy

5 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze po wyborach samorządowych zebranie wójta z sołtysami.

Spotkanie miało charakter roboczy. Omówiono sprawy bieżące, inwestycje, w tym realizację funduszu sołeckiego  oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców. Ponadto przedstawiono przygotowane przez moderatorów i grupy odnowy wsi Strategie Rozwoju Wsi które zostaną przyjęte przez Zebrania Wiejskie, po czym trafią pod obrady Rady Gminy. Sołtysi omówili również kalendarz wydarzeń kulturalnych.