Gmina Perzów

LIX SESJA RADY GMINY PERZÓW

W dniu 6 kwietnia 2024 r. odbyła się LIX Sesja Rady Gminy Perzów. W trakcie sesji ustalono Regulamin korzystania z placu zabaw, siłowni zewnętrznej i kompleksu boisk ,,Moje Boisko – Orlik 2012″ w Perzowie w celu sprecyzowania kwestii dostępności, korzystania z obiektów i urządzeń, godzin otwarcia i zasad bezpieczeństwa. Wprowadzono zmiany w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości 51162934,89 zł i wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 56458662,59 zł., natomiast wieloletnią prognozę finansową Gminy Perzów dostosowano do zmian w budżecie. Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego powiatowego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach Gminy Perzów oraz apel w sprawie wyrażenia poparcia protestujących rolników. Rada Gminy Perzów zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa o podjęcie działań dot. Kryzysowej sytuacji w rolnictwie. Rada wnioskuje o  podjęcie stosownych działań,  co do zmiany polityki i odstąpienia  od wymogów Zielonego Ładu w postaci jaki wszedł w życie i zastąpienia go takim, który będzie spełniał oczekiwania rolników oraz zablokowania napływów produktów rolnych spoza Unii Europejskiej.