Gmina Perzów

Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Perzów

Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Perzów

7 kwietnia br. w całej Polsce mieszkańcy wybierali swoich przedstawicieli do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W Gminie Perzów głosowanie zostało przeprowadzone w  5 obwodach głosowania. Po przeliczeniu wszystkich głosów poszczególne Obwodowe Komisje Wyborcze sporządziły protokoły, na podstawie których Gminna Komisja Wyborcza w Perzowie przygotowała Protokół z wyborów Wójta Gminy Perzów oraz Protokół z wyborów do Rady Gminy Perzów.

W Gminie Perzów liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła: 2954. Lokale wyborcze odwiedziło 1300 wyborców. Frekwencja w  wyborach do organów samorządu terytorialnego w dniu 7 kwietnia 2024 r. wyniosła 44,01%.

W wyniku przeprowadzonych wyborów samorządowych na Wójta Gminy Perzów została wybrana Pani Danuta Froń liczbą  głosów 909, na ogólną liczbę 1269 ważnie oddanych  głosów, co stanowi 71,63%.

Do Rady Gminy Perzów w poszczególnych obwodach głosowania zostali wybrani:

Obwód głosowania nr 1 w Perzowie

 • okręg wyborczy nr 1 – Pani Ewa Tyma
 • okręg wyborczy nr 2 – Pan Henryk Kula
 • okręg wyborczy nr 3 – Pan Dawid Misiak
 • okręg wyborczy nr 4 – Pan Wojciech Oziembłowski
 • okręg wyborczy nr 5 – Pani Karolina Latusek

Obwód głosowania nr 4 w Turkowy 10

 • okręg wyborczy nr 6 – Pan Marek Ostrowski

Obwód głosowania nr 2 w Trębaczowie

 • okręg wyborczy nr 7 – Pan Mariusz Szymczak
 • okręg wyborczy nr 8 – Pani Anna Sztuka
 • okręg wyborczy nr 9 – Pani Krystyna Poręba
 • okręg wyborczy nr 10 – Pani Julia Marek

Obwód głosowania nr 5 w Domasłowie

 • okręg wyborczy nr 11 – Pani Julia Doruch

Obwód głosowania nr 5 w Miechowie

 • okręg wyborczy nr 12 – Pan Przemysław Łytka
 • okręg wyborczy nr 13 – Pani Danuta Czajkowska
 • okręg wyborczy nr 14 – Pan Tomasz Kapral
 • okręg wyborczy nr 15 – Pani Kornelia Mielczarek

Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Perzów sporządziły również protokoły z wyboru do Rady Powiatu Kępińskiego oraz protokoły z wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, które zostały przekazane do Powiatowej Komisji Wyborczej celem ustalenia wyników wyborów dla danego okręgu wyborczego.

Do Rady Powiatu Kępińskiego w okręgu wyborczym nr 3 (Gmina Bralin, Gmina Perzów, Gmina Rychtal) w głosowaniach w Gminie Perzów najwięcej głosów otrzymali:

Pani Aldona Lorek  – kandydatka KKW Koalicja Obywatelska – 196 głosy,

Pan Roman Kula  – kandydat KKW Trzecia Droga PSL-PL20250 Szymona Hołowni – 185 głosów,

Pani Alina Puchała  – kandydatka KW Prawo i Sprawiedliwość – 183  głosy,

Pani Joanna Krowiarz – kandydatka KWW Nasz Samorząd dla Mieszkańców – 118 głosów.

 

Natomiast do sejmiku województwa w Gminie Perzów najwięcej głosów zdobyli:

Pan Tomasz Ławniczak – kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość  –  190 głosów,

Pan Piotr Trybek – kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość  –  106 głosów,

Pani Alicja Łuczak – kandydatka  KKW Koalicja Obywatelska –  130 głosów,

Pan Krzysztof Grabowski – kandydat KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni –  124 głosy,

Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronie PKW:

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/300805

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/300805

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_powiatu/okregi/300800

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/sejmik_wojewodztwa/okregi/300000