Gmina Perzów

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE NA TERENACH PRZY GOK W PERZOWIE

Z końcem kalendarzowej zimy Wykonawca robót realizujący umowę na „ Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie i budowa windy przy budynku GOK w Perzowie wraz z modernizacją schodów”  rozpoczął prace wykonawcze w ramach modernizacji terenów rekreacyjnych. Wycięte już zostały drzewa kolidujące z projektowanym murami oporowymi oraz została wygospodarowana strefa magazynowania prefabrykowanych elementów stalowych, które będą stanowić zbrojenie  żelbetowych schodów terenowych oraz murów. W następnej kolejności planowane są prace przygotowawcze do robót betonowych oraz zakup windy na potrzeby budynku GOK. Termin zakończenia inwestycji o wartości 2.547.123,10 zł to koniec roku 2024. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 2 mln złotych.