Gmina Perzów

Trwa remont dachu na budynku komunalnym w Domasłowie

Z początkiem nowego roku rozpoczęto prace związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Domasłowie, w którym mieści się m. in. Dzienny Dom Seniora. W zakres inwestycji wchodzi również wykonanie ocieplenia stropu nad najwyższą kondygnacją. Wykonawcą zadania jest Firma Ogólnobudowlana Pana Michała Grygiela z Ujazdowa. Wadliwe stare pokrycie zostanie zastąpione nowym z dachówki karpiówki w analogicznym do istniejącego kształcie i kolorze. Nie zmieni się przy tym geometria dachu oraz historyczny wygląd a zabytkowy budynek zostanie odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem na kolejne lata. Na ten cel Gmina Perzów pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 271.215,00 złotych co stanowi  98% wartości umowy na roboty budowlane.