Gmina Perzów

W Gminie Perzów zakończyła się seria dziewięciu zebrań sołeckich, poświęconych głównie wyborowi nowych sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2024-2029.

Znamy już nazwiska osób, które obejmą funkcję Sołtysa oraz zasiądą w Radach Sołeckich przez najbliższe 5 lat. Wybory sołtysów i członków rad sołeckich zostały przeprowadzone od 8 do 22 stycznia 2024 r. W spotkaniach w poszczególnych wsiach uczestniczyła Danuta Froń Wójt Gminy Perzów, Weronika Urbańska – Sekretarz Gminy, radni Rady Gminy oraz oddelegowani do protokołowania pracownicy Urzędu Gminy Perzów.

Na uprawnionych do głosowania 2966 mieszkańców gminy w wyborach sołeckich uczestniczyło 358 mieszkańców gminy. Średnia frekwencja na terenie gminy wyniosła 17,11%. Największą frekwencję – 43,18 % miało zebranie sołeckie w Brzeziu, 24,75 % w Zbyczynie, 22,16 % w Kozie Wielkiej, 15,95% w Słupi pod Bralinem, 15,04% w Domasłowie, 14,06% w Perzowie, a najmniejszą – 5,54  % w Miechowie, 6,64% w Trębaczowie i 6,74% w Turkowach.

W porównaniu do minionej kadencji w dwóch sołectwach nastąpiły zmiany.

Poniżej podajemy informacje dotyczące wyników wyborów z podziałem na poszczególne sołectwa:

Sołectwo Brzezie – Sołtys Ireneusz Poślod,

Sołectwo Domasłów – Sołtys Jakub Bilicki.

Sołectwo Koza Wielka – Sołtys Przemysław Łytka,

Sołectwo Miechów – Sołtys Bogdan Wieczorek,

Sołectwo Perzów – Sołtys Anna Mańczak,

Sołectwo Słupia pod Bralinem – Sołtys Joanna Krowiarz,

Sołectwo Trębaczów – Sołtys Cyryla Pietrus,

Sołectwo Turkowy – Sołtys Grzegorz Kulak.

Sołectwo Zbyczyna  – Sołtys Danuta Gosek.

Sołtysom i Radom Sołeckim gratulujemy wyboru, życzymy wytrwałości w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej oraz wielu udanych przedsięwzięć w czasie obecnej kadencji, zadowolenia i satysfakcji z pracy na rzecz swojej miejscowości i mieszkańców sołectw.