Gmina Perzów

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie oraz budowa windy przy budynku GOK w Perzowie wraz z modernizacją schodów już w 2024 roku

29 grudnia Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie  i Budowa windy przy budynku GOK w Perzowie wraz z modernizacją schodów”.

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie terenu, budowę i przebudowę schodów terenowych z siedziskami po obu stronach sceny plenerowej, zabezpieczenie skarp poprzez budowę muru oporowego oraz utwardzenie terenu kostka betonową. Wykonane zostaną również liczne nasadzenia drzew, krzewów oraz traw ozdobnych. Budynek GOK-u zostanie wyposażony w windę zewnętrzną, a boczne schody zewnętrzne zostaną przebudowane i dostosowane do obowiązujących przepisów. Realizacja inwestycji znacząco uatrakcyjni tereny rekreacyjne Perzowa oraz wpłynie na poprawę dostępności gminnych obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie będzie realizował  Zakład Projektowo – Budowlany PROJEKTOBUD Kępno Andrzej Połomski za łączną kwotę 2.547.123,10 złotych. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2000000,00 zł. Termin zakończenia przewiduje się na 29 grudnia 2024 roku.