Gmina Perzów

„Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasłowie”

21 grudnia Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na „Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasłowie”. Jest to siedziba Dziennego Domu Seniora.

Inwestycja polegać będzie na wymianie pokrycia z dachówki karpiówki na pokrycie analogiczne w naturalnym kolorze ceglastym, bez wprowadzania zmian w geometrii dachu oraz historyczny wygląd zewnętrzny budynku.

Zadanie będzie realizowała  firma Michał Grygiel- Firma Ogólnobudowlana  za łączną kwotę 276.750,00 złotych brutto. Zadanie dofinansowane jest z ze środków Rządowego  Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 271215,00 zł. Termin zakończenia przewiduje się na 21 czerwca 2024 roku.