Gmina Perzów

Informacja o konsultacjach w zakresie lokalizacji podejść do sieci wodociągowej do granic nieruchomości w realizacji inwestycji przebudowy sieci wodociągowej w Perzowie.