Gmina Perzów

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Miechowie po przebudowie

17 października 2023 odbył się odbiór końcowy inwestycji  „Budowa (przebudowa) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m, dz. nr 94, 48,17 obręb Miechów” realizowanego w ramach postępowania przetargowego pn.: „Budowa i modernizacja dróg : A Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miechów B Modernizacja drogi gm. w m. Trębaczów C Modernizacja poprzez remont przepustu pod drogą gminną w m. Miechów” . W ramach robót wykonano drogę dojazdową do gruntów rolnych o szer. 4 m o nawierzchni z mieszanki kamiennej wraz z stabilizacją gruntu na długości ponad 1km.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego z środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w wysokości 271.750,00 zł. Wartość wykonanych prac to 613.748,78 zł.