Gmina Perzów

LIII SESJA RADY GMINY PERZÓW

28 września 2023 r. odbyła się LIII Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli uchwały przewidziane w porządku obrad. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Perzów a Gminą Bralin w zakresie przekazania przez Gminę Perzów Gminie Bralin zadania polegającego na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Perzów bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w okresie od dnia 1 października 2023 roku do dnia 21 czerwca 2024 r.  Ponadto wprowadzono zmiany w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2023 rok w wysokości 34.886.748,36 zł i łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 43.162.387,18 zł. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Perzów dostosowano do zmian w budżecie.