Gmina Perzów

UMOWA NA ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE W PERZOWIE

W dniu 5 czerwca 2023 roku Gmina Perzów podpisała umowę z firmą Kmieć Małgorzata Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH z Ostrowa Wielkopolskiego na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Perzowie. Inwestycja realizowana  w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz robót budowlano-montażowych polegających na budowie sali gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych około 19 m x 32 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i łącznikiem do szkoły podstawowej w Perzowie. Prace projektowe już trwają, a termin zakończenia całości zadania planowany jest na II połowę 2025 roku. Wartość umowy opiewa na kwotę 5.847.000,00 zł, która zostanie pokryta z budżetu gminy.