Gmina Perzów

L SESJA RADY GMINY PERZÓW

22 maja 2023 r. odbyła się L Sesja Rady Gminy Perzów. Radni przyjęli wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad. W celu zmniejszenia ceny  dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków  w związku z dużymi kosztami ścieków skalkulowanych w taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków, podjęto uchwałę o dopłacie dla „I taryfowej grupy odbiorców” tzn. dla:  gospodarstw domowych, jednostek użyteczności publicznej, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych odbiorców usług. Radni zdecydowali również o udzieleniu dwóm wnioskującym Parafiom z terenu gminy dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Parafia Rzymskokatolickiej pw. Św. Idziego Opata w Domasłowie otrzyma dotację  w wysokości 19.330,99 zł na przeprowadzenie prac i robót polegających na montażu systemu sygnalizacji pożaru wraz z transmiterem GPRS, w kościele filialnym pod wezwaniem św. Filipa i Jakuba Apostołów w Kozie Wielkiej, natomiast Parafia Rzymskokatolickiej pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach otrzyma dotację w wysokości 25.000,00 zł na przeprowadzenie III etapu prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego będącego elementem wyposażenia kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach, a w szczególności na wykonanie pełnej konserwacji murowanej tumby wraz z elementami snycerskimi wokół tabernakulum. Ponadto w trakcie sesji wprowadzono zmiany w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2023 rok w wysokości 31 657 085,33 zł i łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 40 198 229,90 zł. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perzów dostosowano do zmian w budżecie.