Gmina Perzów

Konkurs Poetycki „Wiosna – Ach to Ty”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteką Publiczną w Perzowie przeprowadzili Konkurs Poetycki  nawiązujący do hasła „Wiosna – Ach to Ty”. Konkurs skierowany był do młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Perzów, a jego celami było rozwijanie umiejętności literackich, rozwijanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej i odkrywanie talentów.

Na konkurs wpłynęło 12 wierszy w dwóch kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa w składzie: polonista Sabina Schmidt- Gania ,Wójt Gminy  Danuta Froń , Dyrektor Biblioteki Natalia Kowalczyk dokonała oceny dostarczonych wierszy i postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników, dodatkowo przyznając cztery wyróżnienia.

 Wyróżnieni: Lena Wojtkowska, Dominik Orłowski, Lena Zając, Henryk Kula.

Pozostali nagrodzeni: Milena Woźniak, Nadia Domalaczna, Weronika Cisowska, Lena Wójcik, Maciej Kowalczyk, Hanna Osdoba, Natalia Domagała, Ewa Kuś

Rozstrzygniecie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbyło się 2 maja 2023 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie.