Gmina Perzów

Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w miejscowości Turkowy

W dniu 5 kwietnia 2023 roku Gmina Perzów podpisała umowę o roboty budowlane na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy” z Wykonawcą Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym S.A. z siedzibą w Kępnie. Zakres prac obejmował będzie budowę nowego jednostronnego chodnika z ściekiem przykrawężnikowym oraz wykonanie nakładki z betonu asfaltowgo na istniejącej jezdni z odwodnieniem. Nowy chodnik oraz nawierzchnia jezdni zwiększy bezpieczeństwo pieszych odwiedzjących pobliski cmentarz jaki i osób poruszających się pojazdami  do sąsiedniej gminy Bralin.

Wartość umowy to 858.063,81 złotych, z czego 50% wartości zostanie pokryta w ramach uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Planowany termin zakończenia robót to listopad 2023 roku.