Gmina Perzów

Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną „Koszyk Wielkanocny”

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Perzowie we współpracy z Urzędem Gminy w Perzowie przeprowadzili konkurs plastyczny na kartkę  wielkanocną „Koszyk Wielkanocny”. Konkurs miał na celu m.in. rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, pogłębienie wiedzy na temat symboli wielkanocnych czy zacieśnienie relacji poprzez wysyłkę kartki.

Na konkurs wpłynęły 172 prace w czterech kategoriach wiekowych.

Komisja konkursowa w składzie: Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Sekretarz Gminy Weronika Urbańska, instruktor zajęć plastycznych GOK – Iwona Witczak dokonali oceny prac i przyznali miejsca oraz wyróżnienia.

Kat I 

I miejsce: Jan Szmaj

II miejsce: Natalia Dyla, Filip Łytka

III miejsce:: Marcelina Zając

Wyróżnienie: Jerzy Szyszka, Iga Kula, Hania Morańska, Marta Fritsch

Kat II

I miejsce: Aleksandra Supianek

II miejsce: Lilianna Smaga

III miejsce: Alicja Kasiuba

 Kat III

I miejsce: Marcelina Klimpel

II miejsce: Dominik Czepiel

III miejsce: Natalia Snopek

Wyróżnienie: Zuzanna Michalska, Nikola Snopek, Zuzanna Zapolna

 Kat IV

Wyróżnienie: Michalina Wałek, Dzienny Dom Seniora w Domasłowie

 

Upominki i dyplomy otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu, a laureaci dodatkowe nagrody. Część z wyróżnionych prac ukazała się na gminnej kartce wielkanocnej.