Gmina Perzów

„Rybna kraina nad stawem w Miechowie” już jest!

9 grudnia 2022 roku zakończyła się realizacja zadania pn.: „Ścieżka edukacyjna – „Rybna kraina nad stawem w Miechowie””.

Wokół stawu w Miechowie zamontowanych zostało 10 urządzeń tworzących ścieżkę edukacyjną. Mieszkańcy mogą korzystać z wiaty edukacyjnej wyposażonej edukacyjne gry terenowe: interaktywno-dydaktyczną w zakresie wiedzy przyrodniczej „Ryby słodkowodne i słonowodne” oraz „Żyję ekologicznie” stanowiącą nośnik wiedzy na temat ekologii i ekologicznego trybu życia, dbania o najbliższe otoczenie, gra edukacyjna Światowid „Mieszkańcy jeziora” przybliżająca gatunki fauny zamieszkujące obszary podmokłe. Swoje miejsce znalazły również ławka bez oparcia, stojak na rowery, edukacyjna ławka terenowa, której oparci stanowi formę tablicy „Ryby słodkowodne”, edukacyjny ławostół terenowy, na którego blacie umieszczona jest grafika pt.: „Ryby – smaczne i zdrowe”, edukacyjna gra terenowa „Ichtiolog”, edukacyjna gra terenowa – labirynt: „Ryby”, fotościanka o tematyce „Nad wodą oraz kosz do segregacji odpadów 4-komorowy. Elementy infrastruktury, które opisowo i obrazkowo wspomagają poszerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, stanowią ciekawe źródło wiedzy również dla najmłodszych poprzez zabawę.

Utworzenie ścieżki ma zachęcić mieszkańców Gminy do korzystania z walorów swojego najbliższego otoczenia, pogłębić wiedzę w zakresie ichtiofauny oraz ekologii.

Przedsięwzięcie pn.: „Ścieżka edukacyjna – „Rybna kraina nad stawem w Miechowie”” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowity koszt zadania to 76 500,00 zł z czego 54 900,00 zł stanowi dotacja.