Gmina Perzów

UWAGA ! III TURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE CPK

Wójt Gminy Perzów zaprasza mieszkańców na spotkanie z przedstawicielami  CPK  – Multiconsult Polska sp. z o.o. w dniu 11 października 2022 roku (wtorek) o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej GOK w Perzowie.

Celem spotkania będzie:

– przedstawienie wybranego do realizacji wariantu inwestorskiego wraz z uzasadnieniem wyboru,

– omówienie wniosków z przeprowadzonej analizy wielokryterialnej, w tym wyników II tury konsultacji społecznych,

– przedstawienie dalszego harmonogramu prac projektowych.