Gmina Perzów

NUMERY RATUJĄ ŻYCIE

Umieść na swoim domu numer porządkowy nieruchomości!

W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kępnie informujemy o prowadzonych przez dzielnicową działaniach priorytetowych w ramach akcji „NUMERY RATUJĄ ŻYCIE”.  

W okresie od sierpnia 2022 r. do stycznia 2023 r. dzielnicowa Posterunku Policji w Perzowie: sierż. sztab. Justyna Gajda przeprowadzi kontrole prywatnych gospodarstw na terenie Gminy Perzów w związku z obowiązkiem umieszczania w widocznym miejscu przez właścicieli, dozorców, administratorów, bądź użytkowników budynków, tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

W trakcie wykonywania swoich obowiązków służby takie jak Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Pogotowie Energetyczne i inne, napotykają na liczne utrudnienia. Jednym z nich jest nasilający się problem dotyczący powszechnej praktyki nie realizowania obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, jak również obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Kępińscy policjanci w trakcie służby często borykają się z brakiem oznaczenia lub niewłaściwym oznaczeniem nieruchomości. W sytuacjach, gdy zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie każda minuta jest na wagę złota. Poszukiwanie budynku nieoznaczonego tabliczką z numerem niestety zabiera cenny czas.

 

Problematyka obowiązku oznaczenia nieruchomości uregulowana została w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, natomiast sankcje wynikające z niewywiązania się z tego obowiązku w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

Zgodnie z art. 47b p.g.k. właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce tej oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw- nazwę miejscowości. W przypadku zaś, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym zamieszcza się również na ogrodzeniu.

                         

Kodeks wykroczeń w art. 64 § 1 i 2 penalizuje zachowania polegające na niedopełnieniu obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, a także niedopełnieniu obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Za takie wykroczenia grozi kara grzywny w wysokości do 250 złotych lub kara nagany.

Oznaczenie nieruchomości we właściwy sposób może pomóc również nam samym, gdyż w sytuacji, gdy to właśnie my będziemy potrzebować pomocy, ta pomoc nadejdzie w najkrótszym możliwym czasie. Powyższy problem będzie znajdował się w polu zainteresowań dzielnicowych, którzy w trakcie obchodu na bieżąco będą reagować na przypadki zaniedbań w przedmiotowym obszarze.