Gmina Perzów

Pożegnanie roku szkolnego 2021/2022

Zespół Szkół w Perzowie!

24 czerwca w Zespole Szkół w Perzowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. W szkolnej akademii brali udział: uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Perzów Danuta Froń i prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy – Longina Biały.

            Dzieci wyróżniające się w nauce otrzymały z rąk pani wójt stypendia naukowe. Przyznano również nagrodę Wójta Gminy Perzów dla „Prymusa Szkoły”, którą otrzymała Adrianna Skiba. „Absolwentem Roku” została Zofia Brząkała. Przedstawicielka Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów wręczyła nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i promujących naszą gminę w różnych konkursach na szczeblu powiatowym, rejonowym lub wojewódzkim. Dyrektor Zespołu Szkół w Perzowie Barbara Maras wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów ze średnią ocen 5,5 i powyżej. Uczniowie klas ósmych otrzymali nagrody dla najlepszych sportowców Zespołu Szkół w Perzowie, które przyznali nauczyciele wychowania fizycznego. Po wręczeniu świadectw z wyróżnieniem i wielu nagród wszyscy zgromadzeni wzięli udział w części artystycznej w wykonaniu ósmoklasistów oraz uczniów klasy siódmej. W tym roku mury szkolne opuściło 37 absolwentów.

 

Zespół Szkół w Trębaczowie!

24 czerwca w Zespole Szkół w Trębaczowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. W szkolnej akademii wzięli udział uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły, przedstawiciel Wójta Gminy Perzów – Dominika Drapiewska oraz członek zarządu Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów – Dagmara Wawrzyniak.  Przekazano nagrodę Wójta Gminy Perzów dla „Prymusa Szkoły”, którą otrzymała Magdalena Znaj. Przedstawicielka Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów wręczyła nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i promujących naszą gminę w różnych konkursach na szczeblu powiatowym, rejonowym lub wojewódzkim.

Podczas apelu uczniowie klasy ósmej przekazali sztandar szkoły uczniom klasy siódmej, po czym wręczono świadectwa oraz stypendia naukowe uczniom wyróżniającym się w nauce. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez ósmoklasistów oraz uczniów klasy siódmej. W tym roku mury szkolne opuściło 21 absolwentów.