Gmina Perzów

Nowy mechanizm – Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń

Informacja o nowym mechanizmie realizowanym przez ARiMR tj. ,,Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”.

Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/arimr/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow-swin

Pomocą zostaną objęte świnie urodzone w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., oznakowane i zgłoszone do 15.07.2022 r. do systemu IRZ ARiMR.

Wysokość pomocy wynosi 80 zł za każdą świnię urodzoną w gospodarstwie producenta świń w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., łączna kwota tej pomocy nie może być większa niż 160 000 zł.

Wnioski o udzielenie pomocy przyjmowane będą do dnia 15.07.2022 r.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest realizacja przez producenta świń w gospodarstwie co najmniej jednego z działań „prośrodowiskowych”,  wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek oraz producentów świń (Dz. U. poz. 879 i 1365).