Gmina Perzów

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Perzowie informuje mieszkańców,

że w związku z upamiętnieniem

12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

w dniu 10 kwietnia 2022 roku o godz. 8.41

zostaną uruchomione syreny alarmowe na terenie