Gmina Perzów

„SENIOR”

Gmina Perzów w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kępnie informuję o prowadzonych przez dzielnicowego działaniach.

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożeń w rejonie służbowym dzielnicowi Posterunku Policji w Bralinie w cyklach półrocznych przygotowują plan działania priorytetowego, którego celem są działania dążące do wyeliminowania zagrożenia poprzez szereg czynności począwszy od profilaktycznych spotkań ze społeczeństwem, współpracy z różnymi instytucjami, urzędami i organizacjami. Działania te mają charakter kampanii społecznych mających na celu uświadamianie lokalnej społeczności o zagrożeniach występujących w rejonie ich zamieszkania, uwrażliwienia na te zagrożenia, a także pomoc w ich eliminowaniu.

Asp.szt. Arkadiusz Bober dzielnicowy rejonu nr IV w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. prowadzi działania planu priorytetowego pod nazwą „SENIOR”, które skierowane są na zagrożenie wyłudzenia pieniędzy poprzez błędne informacje podawane przez telefon mające różne legendy takie jak: wypadek samochodowy, pomoc dla wnuczka czy telefon od policjanta. Powyższe dotyczy zwłaszcza osób starszych, którzy są bardziej ufni wobec innych osób i chętni do pomocy, a zarazem niedoinformowani o skali takiego zjawiska oraz chęci wykorzystania ich zaufania.

 Do kontaktu w ramach realizacji powyższych działań proszę kontaktować z dzielnicowym telefonicznie lub bezpośrednio w Punkcie Przyjęć Dzielnicowych w Perzowie.

Asp.sztab. Arkadiusz Bober  tel. 786-936-272