Gmina Perzów

Numery alarmowe Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

W związku z pojawiającymi się trudnościami w przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych, informuję że automatycznie zostały przekierowane numery telefonów z sekretariatów do SK celem odbierania zgłoszeń alarmowych.

Numery alarmowe KP PSP Kępno na Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Kępnie:

477717700 – Numer telefonu sekretariatu KP przełączony do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Kępnie

477717711 – Numer telefonu do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Kępnie