Gmina Perzów

XXVIII Sesja Rady Gminy Perzów

W piątek 16 lipca 2021 r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Perzów. W trakcie sesji Radni wyrazili zgodę na nabycie działki w Słupi pod Bralinem do zasobów nieruchomości Gminy Perzów. Zakup gruntu ma na celu powiększenie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Słupia pod Bralinem. Zakup będzie odbywał się przy współudziale środków z funduszu sołeckiego. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2021 rok ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości   27266754,41 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 wysokości 36372325,47 zł. oraz dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perzów na lata 2021-2039 do zmian w budżecie.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Perzów w sesji udział wzięli Starosta Powiatu Kępińskiego Robert Kieruzal, Dyrektor PZD w Kępnie Maciej Hojeński i Radny Rady Powiatu Kępińskiego Zdzisław Burzała, z którymi omówiono stan dróg powiatowych na terenie gminy Perzów oraz planowane inwestycje drogowe.