Gmina Perzów

Remont elewacji budynku gminnego w Miechowie

11 czerwca 2021 roku premier Mateusz Morawiecki i wiceminister Paweł Szefernaker ogłosili wyniki naboru wniosków o wsparcie dla gmin popegeerowskich. Gminy mogły wnioskować na wszelkie zadania inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Gmina Perzów wnioskowała o dotację na budowę kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie oraz remont elewacji budynku gminnego w Miechowie, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, w którym znajduje się m.in. sala wiejska i remiza strażacka.

Inwestycja w Miechowie znalazła się na liście zadań, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 22 czerwca 2021 roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń otrzymała z rąk Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego symboliczną promesę w wysokości 100 000,00 zł.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE: 100 000 zł

       CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 160 000 zł