Gmina Perzów

Umowa na odbiór śmieci na kolejne lata podpisana!

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej, wyłoniono Wykonawcę usługi na odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Perzów na okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r. Umowa została podpisana w dniu 30.06.2021 roku z Przedsiębiorstwem Komunalno-Transportowym WENCEL z Kępna. Umowa zakłada nowe, częstsze, ustawowe zasady odbioru odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji tzw. „BIO”. Wartość umowy na cały okres obowiązywania umowy opiewa na ponad 750.000,00 zł, jednak nie jest to kwota dużo większa w porównaniu do lat poprzednich. Mieszkańcy tak jak do tej pory będą wyposażeni w kubły oraz worki, a także w trosce o środowisko będą mogli oddać każdą ilość odpadów.