Gmina Perzów

Gmina Perzów zyskała nowy element reprezentacyjny i promocyjny!

Gmina Perzów zyskała nowy element reprezentacyjny i promocyjny,  dzięki czemu przejezdni bez problemu zidentyfikują miejsce, w którym się znaleźli. Na drogach wjazdowych do gminy Perzów, pojawiły się dwie nowe  tablice informacyjne, które zastąpiły dotychczasowe, zniszczone i małoefektowne oznakowanie. Na uwagę zasługuje na pewno atrakcyjna forma oraz estetyczne wykonanie witaczy. Tablice informują  wjeżdżających na teren gminy o obszarze, na którym się znajdują oraz o miastach partnerskich, z którymi gmina Perzów współpracuje. Wyjeżdżających zachęcają do ponownych odwiedzin. Nowe witacze zamontowano przy drodze powiatowej relacji Słupia pod Bralinem – Perzów oraz w Trębaczowie przy drodze powiatowej łączącej naszą gminę z gminą Dziadowa Kłoda. W tej chwili gmina Perzów ma już cztery witacze przy najważniejszych ciągach komunikacyjnych przebiegających przez gminę. W ubiegłym roku dwa witacze zamontowano przy drodze Koza Wielka-Syców oraz na granicy z gminą Bralin przy wjeździe do miejscowości Turkowy. Przed budynkiem Urzędu Gminy w Perzowie stanęła również nowa tablica urzędowa. Dzięki tym oznaczeniom Gmina Perzów zyskała nowy element reprezentacyjny i promocyjny.