Gmina Perzów

Wicemarszałek z wizytą w Gminie Perzów

W dniu 16 kwietnia 2021 r. gościliśmy na terenie Gminy Perzów Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego  Krzysztofa Grabowskiego. Celem wizyty było odwiedzenie sołectw gminy Perzów, które w ostatnich latach uatrakcyjniły swe miejscowości poprzez realizację zadań służących ich rozwojowi. W ramach IX edycji konkursu ,,Pięknieje Wielkopolska Wieś” na terenie sołectwa Domasłów miała miejsce realizacja zadania pn. ,,Zagospodarowanie stawu na działce nr 73/4 w sołectwie Domasłów –„Dzieci i ryby głos mają i w Domasłowie czas wspólny spędzają”. Zadanie polegało na odmuleniu i oczyszczeniu zbiornika wraz z wyprofilowaniem skarp, a także wykonaniu pomostu, tablic informacyjnych o gatunkach ryb, ustawieniu ławek i koszy na śmieci. W sołectwie Miechów w 2020 roku zrealizowano zadanie współfinansowane  w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”  pn. ,,Plac zabaw w Miechowie – dzieci biegną po zdrowie” – zagospodarowanie placu zabaw, które obejmowało zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Miechów wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych.

Wicemarszałek w trakcie odwiedzin podkreślił jak ważna jest realizacja takich inicjatyw mieszkańców i inwestowanie w rozwój małych miejscowości.

Na zakończenie wizyty udano się na drogę w miejscowości Słupia pod Bralinem, która została przebudowana z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego  z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól.