Gmina Perzów

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Perzowie

Trwa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Perzowie, która będzie dostarczać wodę do gminnej sieci wodociągowej z istniejącego ujęcia wody. W ramach inwestycji wybudowana zostanie nowa instalacja wewnętrzna oczyszczania i uzdatniania wody, a także zewnętrzna kanalizacja dla ścieków z chlorowni wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na te ścieki. Dodatkowo zostanie przebudowana  infrastruktura podziemna SUW. Konieczność przebudowy wynika ze stanu technicznego, wieku urządzeń i instalacji związanych z uzdatnianiem i transportem wody oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów sanitarnych.

Zadanie realizuje firma HYDRO-MARKO z Jarocina. Koszt inwestycji to 1.056.570,00 złotych, który częściowo zostanie pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19, a pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy. Termin zakończenia realizacji inwestycji przewiduje się na dzień 31 października 2021 r.