Gmina Perzów

Uroczyste przekazanie wozu dla OSP Trębaczów

W piątek 29 stycznia 2021 r. na terenie strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie odbyła się uroczystość przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki GCBA MAN dla OSP Trębaczów. Wóz, który przekazany został jednostce w Trębaczowie uprzednio służył Komendzie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie.

W uroczystości udział wzięli: Starosta Powiatu Kępińskiego Robert Kieruzal, Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Przewodniczący Rady Gminy Perzów Przemysław Łytka  a także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębaczowie.

,,Samochód, który otrzymała OSP Trębaczów bez wątpienia przyczyni się do zapewnienia w większym stopniu bezpieczeństwa mieszkańcom, a strażakom do bardziej profesjonalnego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych” mówiła Wójt Gminy Perzów.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było oficjalne wręczenie kluczyków przez Komendanta PPSP Wojciecha Grabarka  na ręce Prezesa OSP w Trębaczowie Grzegorza Gandeckiego, Wójta Gminy Perzów oraz Przewodniczącego Rady Gminy Perzów oraz poświęcenie samochodu strażackiego przez Kapelana Strażaków.

Głos zabrali również pozostali zaproszeni goście podkreślając rangę wydarzenia i życząc strażakom aby efektywnie nieśli pomoc i bezpiecznie wracali z akcji do domów.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych wóz w eskorcie dotarł do Trębaczowa gdzie został przywitany przez druhów z OSP  Trębaczów i przez mieszkańców. Najpierw przejechał powoli, dostojnie prezentując się wszystkim zgromadzonym przed remizą. Zrobił rundę honorową po miejscowościach Zbyczyna, Ligota, Trębaczów, a następnie przy blasku odpalonych rac i dźwięku wyjących syren wjechał na plac przed strażnicą. Przywitanie chodź symboliczne i obarczone obostrzeniami związanymi z pandemią było wyjątkowe.

Jednostka OSP Trębaczów włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w dysponowała wyeksploatowanym pojazdem STAR. Przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego z KP PSP w Kępnie podniesie możliwości techniczne straży oraz

przyczyni się do usprawnienia pracy druhów ochotników z Trębaczowa, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Perzów oraz całego rejonu.