Gmina Perzów

Spotkanie z Sołtysami

Początek roku, to głównie czas planów, w tym także dla Samorządu Gminy Perzów. Z inicjatywy Wójta Gminy Perzów Danuty Froń dnia  25 stycznia 2021 r. w reżimie sanitarnym odbyło się spotkanie z Sołtysami wsi, w zakresie całokształtu działań samorządów wiejskich w roku 2021. Zebraniu przewodniczyła Sekretarz Gminy Weronika Urbańska, udział wzięli również Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Oświaty w Urzędzie Gminy Perzów Andrzej Sołoducha, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie Monika Domagała oraz pracownicy urzędu. Rozpoczęcie zebrania było okazją do złożenia noworocznych życzeń.

Pani Barbara Grzegorek pracownik Urzędu Gminy w Perzowie omówiła przedsięwzięcia do realizacji w roku 2021 r. zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego oraz zasady wydatkowania środków. Następnie poinformowała o konieczności złożenia sprawozdań przez liderów Grup Odnowy Wsi.

W trakcie zebrania zgłaszano konieczność uzupełnienia ubytków w drogach gminnych powstałych w zimie oraz poruszono tematy bieżącego funkcjonowania sołectw m.in.: nakazów płatniczych, odśnieżania, tegorocznych imprez. Powstał na razie zarys działania na 2021 rok, który w zakresie zwłaszcza kulturalnym i sportowym zależeć będzie od panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie.

Sekretarz Gminy odniosła się do kwestii szczepień przeciwko COVID – 19. Punktem szczepień na terenie Gminy Perzów jest tutejszy ośrodek zdrowia. Gmina wspiera pomocą w zakresie dowozu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień.