Gmina Perzów

ZAKOŃCZONO KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE

W listopadzie 2020 r. zakończono inwestycje objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach zawartej umowy na realizację zadania pn. „Budowa (Przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Słupia pod Bralinem, Koza Wielka”.

W ramach uzyskanego dofinansowania wykonano odcinek drogi z kruszywa naturalnego o łącznej długości 1,0 km i szerokości 4,0 mb w m. Koza Wielka dz. ewid. 150/1 oraz drogę w m. Słupia pod Bralinem dz. ewid. 280,296 o długości 350 mb szerokości 4,0 mb oraz 119 mb szerokości 3,2 mb. Wartość robót wyniosła 264.250,60 zł, a kwota dofinansowania zadania to 100.000,00 zł. Wykonawcą robót na drogach w Słupi pod Bralinem była  firma „Carbon” Jan Kuropka z Sycowa, natomiast drogę w Kozie Wielkiej wykonało Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A.

Zakończono również przebudowę drogi gminnej na osiedlu w Perzowie. W ramach zadania wykonane zostały nowe warstwy konstrukcyjne drogi, nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku około 382 mb wraz z odwodnieniem drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych wybudowano chodnik oraz dwa wyniesione  przejścia dla pieszych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 577.725,65 zł, z czego uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 288.862,82 zł. Wykonawcą robót była  firma „Carbon” Jan Kuropka z Sycowa.

W dniu 14 grudnia 2020r. zakończono również modernizację drogi  gminnej w Zbyczynie poprzez wykonanie nakładki z MMA . Obecnie zakończona inwestycja była kontynuacją remontowanego wcześniej odcinka tej samej drogi. Koszt wykonania nakładki wyniósł 208.194,67 zł  a wykonawcą robót było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A., ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno.