Gmina Perzów

ogłoszenie o I publicznym przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Perzów – Perzów, dz. nr 136/12 o powierzchni 0,0306 ha