Gmina Perzów

PIERWSZE SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI I RADAMI SOŁECKIMI NOWEJ KADENCJI

W dniu 9 lutego 2024  roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie odbyło się pierwsze spotkanie z sołtysami Gminy Perzów wybranymi w styczniu 2024 roku na nową 5 letnią kadencję. W spotkaniu uczestniczyła Wójt Perzów Danuta Froń, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodku Kultury w Perzowie. Na wstępie Wójt Gminy pogratulowała sołtysom i radom sołeckim wyboru oraz zaprosiła do wspólnej ciężkiej pracy. Podczas spotkania omówiony został kalendarz imprez planowanych w poszczególnych sołectwach w 2024 r. Ustalono, między innymi, że dożynki gminne odbędą się w tym roku w Trębaczowie. Przedstawiono kalendarz imprez Gminnego Ośrodka Kultury i prowadzone zajęcia. Poruszono również temat  realizacji funduszu sołeckiego. Spotkanie zakończyły rozmowy o sprawach ogólnoorganizacyjnych.