Gmina Perzów

Ogłoszenie Wójta Gminy Perzów o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie Wójta Gminy Perzów o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – materiały zamieszczone są w załącznikach.

Ogłoszenie o konkursie sport

Ogłoszenie o naborze członkow do komisji

Zarządzenie w sprawie konkursu

Zarządzenie w sprawie naboru czlonków komisji

Zgłoszenie kandydata