Gmina Perzów

Rozbudowa ZS w Trębaczowie dofinansowana

W ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowanej do gmin popegeerowskich, gmina Perzów otrzyma bezzwrotne dofinansowanie na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie”.

Zamierzenie dotyczy rozbudowy szkoły podstawowej w Trębaczowie o dodatkowe pomieszczenie dla biblioteki i świetlicy, dodatkową salę na pracownię specjalistyczną oraz przebudowę pomieszczeń, w których funkcjonowała kuchnia (obecnie przeniesiona do nowego budynku przedszkola) oraz zwiększenie dostępności. Gmina Perzów otrzymała promesę na kwotę 2.000.000,00 zł, przy planowanym wkładzie własnym 40.800,00 zł.