Gmina Perzów

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZA WIELKA ZAKOŃCZONA

22 września 2023 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji  pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Koza Wielka”. Wykonawca wykonał nowe boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz urządzenia do siatkówki, tenisa i koszykówki w wersji 3×3. Wartość wykonanych prac to 153.600,01 zł. Inwestycja została wsparta finansowo dzięki umowie o przyznaniu pomocy zawartej z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie  66.150,00 zł,  w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie . Boisko z sąsiadującą nową strefą aktywności  oraz istniejącym placem zabaw stworzy pełny kompleks sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców miejscowości.