Gmina Perzów

Przebudowa drogi w miejscowości Turkowy zakończona

W dniu 13 września 2023 roku odbył się odbiór końcowy inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m. Turkowy”.  W ramach robót budowlanych wykonano nowy jednostronny chodnik o nawierzchni z betonu asfaltowego z ściekiem przykrawężnikowym oraz wykonano nakładkę z betonu asfaltowego na istniejącej jezdni na odcinku 503,95 mb. Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. z Kępna wykonało wszystkie te prace za wynagrodzenie o wartości 896.740,29 zł, które w wysokości 429.031,90zł zostanie pokryte z dofinansowania pochodzącego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Modernizacja odcinka drogi z budową chodnika znacząco poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców przemieszczających się pomiędzy miejscowościami Turkowy i Wygoda Turkowska. Już wcześniej w tym samym celu wykonane zostało oświetlenie drogi.