Gmina Perzów

LII SESJA RADY GMINY PERZÓW

W środę, 30 sierpnia 2023 r. odbyła się LII Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli uchwały przewidziane w porządku obrad. W związku z planowanym uruchomieniem od dnia 04.09.2023 r. transportu zbiorowego z uwzględnieniem dowozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Perzów, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Rada Gminy Perzów wyraziła zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o. o. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ponadto wprowadzono zmiany w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2023 rok w wysokości 34.406.844,34 zł i łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 42.290.286,63 zł. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Perzów dostosowano do zmian w budżecie.