Gmina Perzów

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III – PGR

 

14 lipca 2022 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała wyniki trzeciego naboru wniosków składanych w ramach  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W edycji programu o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.  Dofinansowanie przyznano 1599 jednostkom samorządu terytorialnego (JST i związków). Gmina Perzów otrzymała pozytywne rozpatrzenie do jednego z dwóch złożonych wniosków i będzie mogła realizować inwestycje pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Trębaczowie” . Szacunkowy koszt prac projektowych oraz modernizacyjnych to 2,5 mln zł. Dofinansowanie w wysokości 2.450.000 zł ma pokryć znaczną część kosztów przedsięwzięcia.