Gmina Perzów

Słupia pod Bralinem

Parafia – pw. św. Andrzeja Ap. w Słupi pod Bralinem

Słupia pod Bralinem 5, 63–642 Perzów 
tel. 62 78 61 078

Księża

Ksiądz mgr Marcin Nowicki – Proboszcz

Na terenie parafii

Kaplica Bałdowice, św. Andrzeja Boboli

Historia

W miejscowości znajduje się najstarszy na terenie gminy Perzów, drewniany kościół, o którym wspominają dokumenty z 1285 oraz 1310 roku. Jako kościół parafialny, słupska świątynia pojawia się dopiero w dokumencie z 1492 roku. Wtedy według pisma rzymskiego z 13 października została odbudowana staraniem plebana Pawła z Wałdowa. Po okresie reformacji w 1651 roku został kościołem filialnym parafii w Turkowach. Dokumenty wizytacyjne z 1654 roku pokazują, że dekretem ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka z dniem 28 czerwca 1970 roku powstała parafia w Słupi pod Bralinem pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła, a w dniu 30 listopada 1979 roku erygowana przez arcybiskupa Jerzego Strobę. Do 1818 roku należała do archidiecezji wrocławskiej, a potem do archidiecezji poznańskiej. Obecnie parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła należy do dekanatu bralińskiego, a od 25 marca 1992 roku do diecezji kaliskiej. Kościół został wybudowany w 1651 roku. Całość architektury kościoła jest drewniana, charakterystyczna dla szkoły śląskiej XVII i XVIII. Świątynia o konstrukcji zrębowej, oszalowana, orientowana. Budowana techniką zrębową. W latach 1911 – 1913 rozbudowano świątynię. Dodano transept i przedłużono prezbiterium wraz z nawą. Kościół jest jednonawowy z wieżą. Świątynia jest z zamkniętym wielobocznie prezbiterium i prostokątną zakrystią. Prezbiterium zamknięte trapezem. Od zachodu wznosi się kwadratowa wieża słupowej konstrukcji. Dwuspadowy dach z wieżyczką na sygnaturkę kształtu barokowego z 1911 roku pokryto gontem. Wieża została zwieńczona namiotowym dachem. Na skrzyżowaniu nawy i transeptu znajduje się wieżyczka na sygnaturkę z latarnią i cebulastym hełmem. Wewnątrz znajdują się belkowe stropy, odeskowane ze współczesną polichromią. W rokokowym ołtarzu z II połowy XVIII wieku centralnie usytuowany jest obraz św. Andrzeja Apostoła. Ołtarz powstał w okresie późnobarokowym ok. 1792 roku. Ołtarze boczne, wybudowane w roku 1870 oraz ołtarz główny mają charakter eklektyczny. W kościele na uwagę zasługują dwa obrazy: Chrystusa Ukrzyżowanego oraz św. Jana Nepomucena z II połowy XVIII wieku. W kościele znajduję się także portret epitafijny proboszcza Tomasza Możdżanowskego. Został namalowany na blasze w 1789 roku. Chór muzyczny wsparty jest na dwóch słupach związanych z konstrukcją wieży. W jej wnętrzu znajduje się gotycki dzwon z 1492 roku. Kościół remontowano na przełomie XX i XXI wieku230. W Parafii, co roku odprawia się uroczystą mszę św. w odpust ku czci św. Andrzeja w pierwszą niedzielę przypadającą po 30 listopada. Efekt wizualny zwiększa malownicze położenie, na wzgórzu, między drzewami. To jedna z najpiękniejszych świątyń architektury drewnianej na terenie gminy perzów oraz powiatu kępińskiego. Osoby, które dotychczas sprawowały posługę duszpasterską w parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem to: ks. Wedanty Lisiecki, ks. Stanisław Pioterek, ks. Stanisław Wieszczeński, ks. Józef Wasiak, ks. Grzegorz Klapa, ks. Zygmunt Napierała, ks. Jan Wróblewski, ks. Piotr Sobiś, ks. Paweł Świątek. Obecnie proboszczem jest ks. Marcin Nowicki.