Gmina Perzów

Klub Seniora

W Domasłowie utworzono Klubu Seniora. Gmina Perzów na ten cel otrzymała dofinansowanie w wysokości 137.300,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”. Na Klub przeznaczono parter części budynku po byłym przedszkolu w Domasłowie. W ramach remontu na potrzeby seniorów wyodrębniono dwa pomieszczenia ogólnodostępne pełniące funkcję sal spotkań, aneks kuchenny, łazienkę, szatnię, pomieszczenie biurowe i gospodarcze. Z zewnątrz wykonano wejście do budynku, pomalowano elewację i wykonano pochylnię dla wózków.

Klub Seniora jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób powyżej 60 lat nieaktywnych zawodowo. Jego głównymi celami są m.in.: rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno – oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych, organizacja atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego czy upowszechnianie zdrowego trybu życia. Zajęcia w Klubie będą bezpłatne.