Gmina Perzów

Gminny Ośrodek Kultury

Historia Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie sięga 1984 roku. Do 1990 r. działalność GOK prowadzona była w pomieszczeniach dawnego pawilonu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Perzowie. Od 1990 roku GOK dysponuje własnym obiektem, wybudowanym dzięki wsparciu władz samorządowych oraz społecznemu wysiłkowi mieszkańców gminy Perzów. Pierwszym dyrektorem placówki był Krzysztof Poślod. następnie Grzegorz Zapolny, a obecnie funkcje tę sprawuje Monika Domagała.

Ośrodek dysponuje bogatym zapleczem lokalowym, m.in.: salą widowiskową, salą konferencyjną, salą sportową i pracownia plastyczną. W latach 2017 – 2020 w budynku GOK przeprowadzano remonty, co stworzyło większe możliwości przeprowadzania różnych przedsięwzięć. Gminny Ośrodek Kultury systematycznie stara się o środki zewnętrzne, aby dalej rozwijać się zarówno w obszarze działań kulturalnych jak i inwestycyjnych.

Podstawowym celem ośrodka jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Perzów, upowszechnianie wiedzy, propagowanie obrzędowości ludowej i obyczajów kulturalnych oraz pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Osiągnięciu wszystkich celów służą m.in. sekcje zainteresowań, organizacja imprez kulturalnych (Dni Gminy Perzów, Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet itp.) różnego rodzaju działania kulturalne takie jak konkursy, wystawy, wyjazdy oraz współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami. Przy ośrodku działa również zespół Perzowianie, który swoimi występami uświetnia wiele uroczystości o zasięgu gminnym i powiatowym.