Gmina Perzów

Author Archive:

Dzień Nauczyciela 2021

„Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze z niej korzystać” Dzień Edukacji Narodowej to ważna data nie tylko dla Nauczycieli, Pedagogów, Dyrektorów szkół i obsługi placówek. To także dzień, w którym Uczniowie, Rodzice i każdy z nas, może docenić Waszą pracę…
Read more

„Moja gmina w obiektywie”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie we współpracy z Urzędem Gminy przeprowadzili konkurs fotograficzny „Moja gmina w obiektywie”.  Konkurs miał na celu promocję gminy Perzów poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania urokliwych zakątków naszej gminy; rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym…
Read more

XXX Sesja Rady Gminy Perzów

W poniedziałek, 27 września 2021 r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w porządku obrad. Podjęto uchwałę w sprawie…
Read more