Gmina Perzów

TRWA BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS W PERZOWIE

Trwa budowa sali gimnastycznej przy ZS w Perzowie. Zabezpieczony został teren budowy poprzez wygrodzenia, geodezyjnie wytyczone zostały punkty lokalizacyjne projektowanego budynku oraz rozpoczęto prace przygotowujące wykonanie fundamentów w zakresie zbrojenia.  Termin zakończenia całości zadania planowany jest na sierpień 2025 roku, a wartość zadania to kwota blisko 6 mln zł. Dzięki tej inwestycji przy budynku szkoły podstawowej w Perzowie w przyszłym roku powstanie nowoczesna i w pełni wyposażona sala gimnastyczna, która zachęci do wzrostu aktywności fizycznej zarówno wśród uczniów szkoły jak i mieszkańców okolicznych miejscowości. Znacząco ułatwi prowadzenie zajęć wychowania fizycznego.