Gmina Perzów

LX SESJA RADY GMINY PERZÓW

W dniu 29 kwietnia 2024 roku w sali widowiskowej w GOK w Perzowie, odbyła się 60 sesja Rady Gminy Perzów. Podczas obrad zajęto się m.in. uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Perzów oraz uchwałami dotyczącymi finansów Gminy Perzów. Przedstawiona została również ,,Ocena zasobów pomocy społecznej”.

Na koniec nastąpiło podsumowanie kadencji 2018-2024. Przewodniczący Rady Gminy Perzów przedstawił  najważniejsze informacje dotyczące pracy Rady Gminy Perzów ósmej kadencji.  Rada obradowała na 60 sesjach, w trakcie kadencji odbyło się 58 sesji zwyczajnych i 2 nadzwyczajne, zwołane na wniosek wójta. Na wszystkich sesjach podjęto łącznie 395 uchwał. Praca rady opierała się na czterech komisjach stałych. ,,Trzeba przyznać, że ten czas ponad 5 lat był przepełniony nieoczekiwanymi wydarzeniami takimi jak pandemia koronawirusa czy wojna na Ukrainie. Był to czas trudny, czas wielu zmian i ograniczeń dotyczących funkcjonowania. Jednak nie był to czas stracony, rozwój Gminy widoczny jest niemal na każdej dziedzinie życia. Mijająca kadencja to wielomilionowe inwestycje, które na lata zmieniły Gminę Perzów. Udało się zrealizować termomodernizację szkoły w Perzowie, budowę przedszkola w Trębaczowie, budowę kanalizacji sanitarnej  w Trębaczowie i w Słupi pod Bralinem, nowy wodociąg w Miechowie, montaż instalacji OZE na obiektach gminnych, liczne drogi, modernizację SUW w Perzowie i  w Trębaczowie, liczne zadania realizowane z funduszu sołeckiego. To zaledwie kilka z wszystkich inwestycji, które udało się zrealizować. To nasza wspólna praca, jako społeczność możemy być dumni z tego co udało się wykonać. Jest to efekt dobrej współpracy zarówno radnych, pracowników urzędu i sołtysów. Z tego miejsca w imieniu własnym i całej rady gminy dziękuję za owocną współpracę.” – mówił Przewodniczący Rady Gminy VIII Kadencji.

Wójt Gminy Perzów podziękowała Radnym za ich zaangażowanie i ciężką pracę na rzecz rozwoju gminy, podkreślając przy tym jak ważna jest wzajemna współpraca i jedność w podejmowaniu decyzji służących dobru mieszkańców. Przypomniała również o osiągnięciach minionych 5 lat i zaznaczyła, że są one efektem wspólnego wysiłku.

Na zakończenie  Wójt Gminy Perzów Pani Danuta Froń i Przewodniczący Rady Gminy  Perzów Pan Przemysław Łytka podziękowali radnym mijającej kadencji za rzetelną i pełną zaangażowania pracę na rzecz Gminy Perzów. Samorządowcy otrzymali pamiątkowe podziękowania za ich wieloletnią pracę na rzecz Gminy. Słowa uznania i podziękowań zostały skierowane przez radnych również w stronę Wójt Danuty Froń za owocną współpracę,  za wspólne inicjatywy i projekty, które udało się wspólnie zrealizować, za ciekawe pomysły, otwartość i podejmowanie wyzwań mających na względzie przede wszystkim dobro mieszkańców i zaspokajanie ich potrzeb społecznych.